Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БИЗНЕСИЙН НӨХӨРЛӨЛ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/404
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №171 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002142
6 Компанийн регистрийн дугаар 5954193
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Пүрэвдорж Адъяадорж  99279163
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 7-р хороо, Хорооны байр

П.Адъяадорж

П.Адъяадорж

УБ хот, ХУД, 7-р хороо, Хорооны байр