Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ИРЭЭДҮЙН НӨӨЦ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/408
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №225 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1531001014
6 Компанийн регистрийн дугаар 4016416
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Энхзул 
8 Компанийн  хаяг байршил Увс аймаг, Өмнөговь сум, 5-р баг, 1-р гудамж, 7 тоот

Ж.Энхзул

Ж.Энхзул

Увс аймаг, Өмнөговь сум, 5-р баг, 1-р гудамж, 7 тоот