Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АНИРСАГ ФИНАНС" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/413
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №01 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017,01,13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003022
6 Компанийн регистрийн дугаар 6104304
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Оюунцэцэг  99045499
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 15-р хороо, 28-43 тоот

Д.Оюунцэцэг

Д.Оюунцэцэг

УБ хот, ХУД, 15-р хороо, 28-43 тоот