Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БАЯЛАГИЙН ХӨГЖИЛ ХАМТЫН ХҮЧ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/417
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №62 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017,04,12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1931001001
6 Компанийн регистрийн дугаар 8228876
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Мягмардорж  85170414
8 Компанийн  хаяг байршил Дархан-Уул аймаг, Дархан, 17-р баг, Өргөө баг, “Кама сервис” ОУБ 6 тоот өрөө 70375740, 85170414

Б.Мягмардорж

Б.Мягмардорж

Дархан-Уул аймаг, Дархан, 17-р баг, Өргөө баг, “Кама сервис” ОУБ 6 тоот өрөө 70375740, 85170414