Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ > Хүчингүй болсон байгууллагууд