Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ > Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Бүрдүүлэх бичиг баримтын нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
2 Даатгалын байгууллагын оноосон нэрийг өөрчлөх Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
3 Даатгалын байгууллагын салбар байгуулах Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
4 Тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхлэх ердийн даатгалын хэлбэрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
5 Даатгалын байгууллагын төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах